Dictionary DE-FR

IT deutsch > französisch

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Datensatz

enregistrement

Hits - 65
Datensätze

enregistrements [Database record]

Hits - 70
Datenschutzbestimmungen

dispositions de protection des données

Hits - 64
Datensenke

collecteur de données [Data sink]

Hits - 64
Datenspeicherkassette

[DSK] cassette d’enregistrement de données

Hits - 61
Datensteward

steward de données

Hits - 69
Datenstrom

flux des données

Hits - 59
Datenstruktur

structure de données

Hits - 62
Datenstrukturen

structures de données

Hits - 64
Datenträger

support de données

Hits - 61