Dictionnaire DE-FR

IT deutsch > französisch

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
G-Wert

valeur G

Clics - 184
G-Wert-Punkte

abr. PVG

Points de valeur G [GWP]

Clics - 194
Ganzgestaltung

habillage intégral

Clics - 191
ganzheitliche Orientierung

orientation d’ensemble

Clics - 197
Gateway

passerelle ; gateway [Web]

Clics - 189
Gateway-Rechner

passerelle

Clics - 191
Gauß-Jordan-Verfahren

méthode de Gauß-Jordan

Clics - 177
Gebäude

bâtiment

Clics - 189
Gebäudeverkabelung

réseau câblé du bâtiment

Clics - 185
Gebietsschema

paramètres régionaux

Clics - 166